Sayfalar

YİNE YENİ YENİDEN DAYANIŞMA İLE KADINLAR ELELE

YİNE YENİ YENİDEN DAYANIŞMA İLE KADINLAR ELELE !
Tarih sahnesinde dilsiz bırakılmaya, toplumun her alanında ikinci cins olarak görülmeye, öznesi erkek olan dünyanın nesneleri olmaya itirazı olan bizler;
Toplumsal cinsiyet rollerinin de kaynaklık ettiği her türlü ayrımcılığa karşı, sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda kadınlar arası dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamadan kurtuluşumuzun mümkün olmadığını biliyorduk.
Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı nedenlerle, tutku, namus veya herhangi bir neden bahane edilerek, savaşta ve barışta, evimizde veya sokakta katledilmek kaderimiz olamazdı.
Kadınlar arasında dil, din, etnik köken, yaş, cinsel yönelim vb. hiçbir ayrım gözetmeksizin karşılıklı anlayış, dostluk ve dayanışmanın geliştirilmesine ihtiyacımız olduğuna inanıyorduk.
Kendimizi görünür, sesimizi duyulur kılabilmek; yaşamlarımızın her evresinde kadınlık durumlarımızı sorgulamak ve ortak tutum geliştirmek amacıyla 2005 yılında derneğimizi kurduk.
2005 yılından bu güne;
*Şiddete karşı politika ve eylem üretmek üzere her yıl toplanan KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ VE KADIN SIĞINAKLARI KURULTAYI,
*Ceza Kanunu’nda kadın taleplerini belirlemek ve yasalaşmasını sağlamak üzere kurulan TCK Kadın Platformu,
*Medyada cinsiyetçiliğe karşı mücadele etmek üzere kurulan medya izleme grubu MEDİZ,
*Kadınlara ilişkin politikaları izlemek ve politika oluşturmak üzere FEMİNİST DİYALOG, KADIN KOALİSYONU, ANAYASA KADIN PLATFORMU, KEİG gibi platformlarda diğer kadın örgütleri ile birlikte olduk olmaya devam ediyoruz.
Yerelde ise, İzmir Kadın Platformu, İzmir Şiddete Karşı Kadın Koordinasyonu, Şiddete Karşı Komite, İzmir İl Kadın Koordinasyon Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nda çalışma yürütüyoruz. Bunun yanında erkek egemen sistem tarafından en yaygın denetim ve baskı aracı olarak kullanılan, ruhumuzda ve bedenlerimizde derin izler bırakan şiddetin her türlüsüne karşı durabilmek için İzmir’de evlerde, okullarda, söyleşi, seminer panel vb. etkinlikler, film gösterimi, radyo, TV programları gibi araçlarla kadınlarla dayanışma etkinliklerini sürdürüyoruz.
Bugüne dek elde ettiğimiz kazanımlar hükümet politikalarıyla geri alınmaya çalışılıyor. Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruluyor. Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak kadınları, sadece aile içinde ve eşitsiz konumlandırıyor. Bakanlığın logosu da bu düşüncenin açık göstergesidir.  Bu politikanın HSYK’daki izdüşümünü ise; hukuku uygulamakla yükümlü olanların, adli iş yükünün azaltılması bahanesiyle, “kadının tecavüzcüsüyle evlendirilmesi” önerisini dile getirirken, adli yük getirmeyen “aile konutu şerhi” konmasını mahkeme kararına bağlama istemlerinde görmekteyiz.
Mücadelemizi, her şeye rağmen, aynı kararlılıkla, yeni yerimizde sürdürmeye kararlıyız. Tüm dostlarımızı  30.09.2011 saat 18:00 – 20:00 arası derneğimizde düzenlediğimiz dayanışma kokteylimize bekliyoruz.
Adres: 865 sokak no:19 Remzi Güngör İş Hanı Kat: 4 D: 403 Kemeraltı-İzmir GSM: 530 443 52 93

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder