Sayfalar


Kadına karşı şiddetle mücadele için “hayırseverlik” değil,kadın erkek eşitliği istiyoruz!

"Kadın cinayetlerinin gerisinde kadınların koruma talebi karşısında resmi kurumların bir türlü harekete geçmemesi, yasal düzenlemelerin uygulanması konusunda kararlılık gösterilmemesi bulunuyor. Sığınak açılması yetmez, sığınaklarda kalan kadın ve çocukların güçlendirilmesi ve şiddetsiz bir yaşama geçmeleri hedeflenmeli. Kadınlar “hayırseverlik” değil, devletin kadına karşı şiddetle mücadeledeki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyor!

Bizler, kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden, şiddetten uzak yeni yaşamlar kurulabilmesi için sığınak ve dayanışma merkezi faaliyeti yürüten kadın örgütlenmeleri ve kadınlar olarak 15. kez bir aradayız. 15 yılda birçok kazanım elde ettik, kadına karşı şiddetle mücadele amaçlı yeni yasal düzenlemelerin getirilmesini sağladık. Ancak bunların uygulanabilmesi konusunda yeterli siyasi iradenin oluşmadığını görüyoruz. Kadını aile içine hapseden ve birey olmaktan çıkaran anlayışlar, şiddete ve fiili eşitsizliklere yol açmakta. Hükümetin kürtajı yasaklama girişimi bunun en açık örneği. Kadınların göstermiş olduğu tepkilere, kadınların iradesine rağmen sezaryen halihazırda kısıtlanmış iken kürtaj hakkında ise yasal ve fiili  kısıtlama girişimlerinden vazgeçilmiş değil.
Eski yasadaki boşlukların giderilmesi için verdiğimiz mücadeleler sonucunda 6284 sayılı yasa çıkarıldı, ama kadın erkek eşitsizliği ile mücadele için başka adımlar atılmadığından çok az yol alındı. Kadınlar yaşadıkları erkek şiddeti ile baş etmeye çalışırken, öldürülme tehlikesi yaşarken; yol parası, ev kirası, maddi destek bulabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyorlar. Birçok sığınak da dahil olmak üzere resmi kurumlar tarafından tekrar tekrar mağdur ediliyorlar. Kendilerine sosyal, psikolojik ve hukuki destek sağlanması esas iken, aile irşat büroları gibi devlete bağlı çeşitli kurumlarda aile danışmanlığı adı altında sabırlı olmaları, kocalarını hoş tutmaları salık veriliyor. Sonuç ise ortada; kadın cinayetleri dur durak bilmiyor.

Muhafazakar ve milliyetçi politikaların yükselişi kadına karşı şiddetle mücadeleyi ciddi ölçüde zayıflatmakta. Kürtajı yasaklamaya kalkan yasal düzenlemelere karşı tepkilerini ortaya koyan kadınlar onlarca yılı bulan cezalandırma talebi ile yargılanıyorlar. Kadın cinayeti davalarında müdahil olmak isteyen, yasaların uygulanması için baskı grubu olma mücadelesi veren Antalya Kadın Dayanışma Merkezi gönüllüsü kadınlar hakkında soruşturma başlatıldı. Feminist yol arkadaşımız Canan Arın Antalya Barosu bünyesindeki bir toplantıda cinsiyetçilikle mücadele kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle göz altına alındı. Kürt sorunu ile ilgili demokratik ve barışçıl çözümlerin üretilmemesinin, çatışma ortamının sürekli canlı tutulmasının sonuçlarını en yakıcı biçimde yine biz kadınlar yaşıyoruz. Son olarak Akdeniz Belediyesi  İştar Kadın Danışmanlık Merkezi gönüllüsü kadınlar tutuklandı, tutuklanmaların aylarca sürdüğünü, bir tür cezaya dönüştürülmeye çalışıldığını biliyoruz. Kadınların siyaset yapmasını engelleme ve kadına karşı şiddetin sonlanması, kadın erkek eşitliğinin hayata geçirilmesi için mücadele eden kadınlara baskı uygulama politikalarına derhal son verilmesini bekliyoruz!

15. Kurultayda da kürtaj yasağı başta olmak üzere bedenimizi, emeğimizi, kimliğimizi denetim altına almak isteyen muhafazakar ve milliyetçi politikalara karşı mücadelemizi, birlikteliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Kadınları destekleyecek sosyal politikalara bütçe ayırmak ve kreş açmak yerine, “aile” vurgusu ile kadınların sırtındaki yükü ağırlaştırmaya çalışan uygulamalara karşı mücadelemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz!

Sığınak ve danışma merkezlerinin, erkek şiddetine maruz kalan kadın ve çocukların desteklenmesini, şiddetten uzak yeni yaşamlar kurmalarını sağlayacak donanıma sahip olabilmeleri için mücadelemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz!”
Yaşasın Kadın Dayanışması
Kurultay ana bileşenleri:
Adana Akdam
Antalya Kadın Dayanışma Derneği
ÇEKEV İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği
Diyarbakır Selis
Elder Çanakkale
Ergani Selis
Gökkuşağı
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
KADAV
Mersin Bağımsız Kadın Derneği
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Muş Kadın Derneği
VAKAD Van Kadın Derneği

15. Sığınaklar ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı
12-13-14 Ekim 2012/İZMİR

12 Ekim 2012 Cuma
08:45- 09:45 Kayıt
09:45-10:00 Açılış Konuşması- Kadına karşı şiddetle mücadelede güncel politikalar, kurultay ve beklentiler
10:00-10:15  Çay- Kahve Arası
10:15-11:35 Deniz Bayram(Mor Çatı)/ 6284 – Yasanın hazırlanma süreci ve uygulamalar
11:35-11:45 Soru ve görüşler
11:45-12:05 Ayşe Düzkan (Kürtaj Haktır Platformu’ndan) / Cinsiyetçi Sosyal Politikalar Bağlamında Kürtaj Politikaları 
12:05-12:15 Soru ve Görüşler
12:15-13:15 Yemek Arası
13:15-13:35 İnci Kerestecioğlu (İstanbul Üni.) /    Feminist Sosyal Politikalar  
13:35-13:45 Soru ve Görüşler
13:45-14:05 VAKAD / Afetlerde devletin milliyetçi politikalarının yakıcılığı ve Kadınlar; Van Depremi Örneği
14:05-14:15 Soru ve Görüşler
14:15-14:30 Çay- Kahve Arası
14:30- 14:50 Duygu Öz (İzmir Kadın Danışma Merkezleri Ortak Sunum) /Cinsiyetçi Sosyal Politikalar Çerçevesinde Kadın Danışma Merkezleri
14:50- 15.00 Soru ve Görüşler
15:00-15:20 Gökkuşağı Kadın Derneği/Cinsiyetçi Sosyal Politikaların Bölgedeki Yansımaları
15:20-15:30 Soru ve Görüşler
15:30-15:40 Ara
15:40 İlk Adım- Tanışma Toplantısı
13 Ekim Cumartesi
09:30 Atölye Başlangıç
Atölyeler:
a)     6284 sayılı yasa uygulamaları ve ŞÖNİM yönetmelik (AÇIK  ATÖLYE)

·         Uygulama ve uygulamacılar
·         Yönetmelik süreci

b)     Sığınakta kalan kadının güçlenmesi nasıl sağlanabilir?

·         Belediye ve SHÇEK’ e bağlı sığınaklarda verilmekte olan destek hizmetleri
·         Sığınaklar ve istihdam
·         Sığınaklarda kalan çocuklar ve kreş hakki
·         Sığınma evlerindeki kadınların sosyal hakları ve temel hizmetlere ulaşım

c)      “Ailenin güçlendirilmesi” politikaları kadınlara nasıl yansıyor? (AÇIK  ATÖLYE)

·         Medya
·         SHÇEK ve belediyelerin danışma merkezi, aile danışma merkezi, sığınak uygulamaları
·          Alan profesyonellerinin önyargı içeren tutumları

d)     Sığınak kuralları ve sığınak çalışanları

·         Kurallar kadınları nasıl etkiliyor?
·         Çalışanlar ve kalan kadınlar arasındaki ilişkiler
·         Çalışanlar arasında ekip çalışması


e)     Dayanışma merkezlerinde destek vermek ve destek almak

·         Gönüllü desteği nasıl genişletilebilir?
·         Finansal destek kaynakları ve yaşanan sorunlar

f)       Kadınlar için fiili adalet, hukuk uygulamaları ve kampanyalar (AÇIK  ATÖLYE)

·         Yasal araçlara ulaşmanın önündeki zorluklar (usul vb açılardan
·         Mahkeme ve uygulayıcıların şiddet ve ayrımcılık davalarında erkek egemen bakış açısı
·         Katmanlı ayrımcılık yasayan kadınların durumu (yabancı kadınlar, engelli kadınlar, farklı etnisiteden kadınlar) 
·         İzleme mekanizmaları
·         Cinsel şiddetle ilgili süreçler, dava takipleri ve kampanyalar
·         Doğurganlık hakları ve kürtaj kampanyaları14 Ekim Pazar
09:30-11:00 Atölye sonuç bildirilerinin paylaşılması
11:00-11:15 Çay-Kahve Arası
11:15-12:30 Atölye sonuç bildirilerinin paylaşılması
12:30-13:30 Yemek Arası
13:30-15:00 Sonuç Bildirgesi Oluşturma
15:00-15:15 Çay-Kahve Arası
15:15-17:00 Sonuç Bildirgesi Oluşturma


İlki 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son Günü etkinliği kapsamında 1998 yılında gerçekleştirilen Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı'nın on beşincisinde yeniden bir araya geliyoruz. Türkiye’nin her yerinde kadına yönelik aile içi şiddete karşı mücadele eden bizler, her yıl başka 
bir ilde bir araya geldiğimiz kurultayı bu yıl 12-13-14 Ekim tarihlerinde İzmir’de İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. 

Bu yıl “Cinsiyetçi Sosyal Politikalar” konusunda sunulacak tebliğlerle birlikte bu konuda hep birlikte tartışma yürütmeyi istiyoruz. Yine bu yıl, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yürütülen yasa çalışmaları, yasanın uygulama yönetmeliği, şiddet önleme ve izleme merkezleri yönetmeliği, kadın sığınakları yönetmeliği hazırlık süreçleri, kadın örgütleri ve bakanlık arasındaki ilişkiler gündemimizde oldu. Elbette bu politik atmosferde dur durak bilmeyen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri canımızı yakmaya devam ediyor. Yine kürtajın yasaklanması girişimlerinde de, sürdürülen politikaları açığa çıkarmak önemli. Tüm bu politikaları ve sonuçlarını, gerek tebliğlerin ardından gerekse atölyelerde tartışmayı istiyoruz. 

Kurultayın açılış gününde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. İlk gün programı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dayanışmayla,
İZMİR KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ

Ulaşım Bilgisi:
Tarih:12.EKİM.2012 Cuma
Yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi otopark yanı
Hareket saati 8.30

Otel Bilgisi:
Özdere Grand Efe Otel
Cumhuriyet Mah. Gökşen Sok. 25, Özdere- İzmir
0232 797 5803