Sayfalar

242 Kadın Örgütünün 6284 sayılı yasa ve sıgınmaevleri yönetmeliği hakkında basına gönderilen basın metni


BASINA VE KAMUOYUNA

Bizler, kadına karşı şiddetle mücadele eden 242 kadın örgütlenmesi olarak kadın cinayetlerinin ve şiddetin giderek artışına tanık olmaktayız. Bunun durdurulabilmesi için 6284 sayılı yasanın, koruma ve diğer önleyici tedbirleri içerecek şekilde çıkarılması konusunda yoğun bir çaba harcadık. Yasanın “ailenin korunması” adı altında çıkarılmış olması, Hükümetin kadına karşı şiddetle mücadelede uluslararası sözleşmelerin gerisinde bir yaklaşım içerisinde olduğunu düşündürmektedir. Şimdi bu yasaya bağlı olarak sığınaklar yönetmeliği çıkarılmak isteniyor. Bu yönetmeliğin çıkarılması çok önemli olmakla birlikte, aceleye getirilmesi, kadın örgütlenmelerinin deneyimlerinin göz ardı edilmesi ciddi sakıncalar doğuracaktır. Çünkü sığınaklar kadına karşı şiddetle mücadelede vazgeçilmez araçlardır. Sayılarının yetersiz olması, kadın ve çocukların güçlenmelerini öngören bir yaklaşımla yürütülmemeleri kadınların hayatına mal olabilmektedir.
Bu bakımdan yönetmeliğin çıkarılışı aşamasında kamuoyunu bilgilendirmeyi zorunlu görüyoruz. Yaklaşık 20 yıllık bir süre içinde gerek sığınak, gerekse dayanışma merkezi yürüterek edinmiş olduğumuz deneyimlere dayalı olarak vurgulamak isteriz ki;
“Dediğim dedik” bir tutum sergilenmesi, yönetmeliğin uygulamaların sorunlarını giderecek düzenlemeler içermemesi, bunun için yeterince tartışılmaması, kadına karşı şiddetle mücadele hedefini ciddi biçimde gölgelemektedir. Bizler, şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklarıyla her gün yüzyüze gelen ve dayanışan 242 kadın örgütlenmesi olarak yönetmeliğin uluslararası standartlara uygun şekilde çıkarılmasını çok önemli buluyoruz. Bu konuda Bakanlığın çalışmalarına destek vermeye hazırız. Ancak yasanın çıkarılması sürecinde yaşadığımız deneyimi de göz önünde bulundurarak bu yönetmeliğin çerçevesi ile ilgili bilgi edinmeye ihtiyacımız var. Bu bakımdan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na aşağıdaki sorularımızı iletiyoruz:
 1. Bizler, kadına karşı şiddetin kaynağında Türkiye’nin de imzacı olduğu birçok anlaşmada yer aldığı gibi kadın erkek eşitsizliklerini görüyoruz. Çıkarılan yasa ve yönetmeliklerin tam olarak uygulanabilmesinin bu eşitsizliklere karşı da mücadele edilmesi ile mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu mücadelede Bakanlığınız ile işbirliği yapmaya hazırız. Bakanlığınızın orta ve uzun vadeli olarak şiddetin kaynağında yatan eşitsizliklere karşı mücadele konusundaki hedefleri nelerdir?
 2. Sığınaklar, kadınların şiddetten uzak yeni yaşamlar kurabilmelerinin en önemli araçlarıdır. Sığınak görevlilerinin dayakçı eş ile arabuluculuk yaptıkları, bu yüzden kadınların yaralanıp öldürüldüğü, kadınların davranışlarının sorgulandığı, ayrımcılığa uğradıkları, iş, kreş, okul, kalacak yer sorunları çözülemediği, şiddet yaşanan eve döndükleri pek çok uygulamada görülmüştür. Hazırlanacak yönetmelikte bu sorunların çözümüne yönelik somut hangi adımlar olacaktır, bu adımların uygulanabilmesi için ne kadar bütçe ayrılacaktır?
 3. Sığınaklarda kadın ve çocuklarının güçlenmelerine olanak yaratacak bir işleyişin yerleştirilmesi biz kadın örgütlenmelerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Bu bakımdan güvenliği gerekçe gösterip sığınaktaki tüm kadınların özgürlüklerini alabildiğine sınırlayan, telefon kullandırmayan, giriş çıkış saatlerini kısıtlayan bir işte çalışmalarına olanak tanımayan, çocukları göz önüne almayan yaklaşımların önünün kesilmesi zorunludur. Bizler bu uygulamalara yıllardır dikkat çekiyoruz. Yönetmelikte bunları önlemeye dönük düzenlemelere yer verilmekte midir?
 4. Türkiye’nin dört bir yanında onlarca il ve ilçede örgütlenmiş olan ve şiddete uğrayan kadınlara danışma merkezi hizmeti de veren Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kapatılması çok önemli bir boşluk doğurmuştur. Çünkü bizler kadın örgütlenmeleri olarak sığınakların, danışma merkezleri olmadan yürütülemeyeceğini yıllardır vurgulamaktayız. Sığınakta kalmak istemeyen, koruma emri çıkaran ya da sadece danışmak isteyen kadınların durumu ne olacaktır? Şiddet, kadın cinayetlerinin ötesinde toplumdaki kadınların büyük bir bölümünü etkilemektedir. Bu nedenle kadına karşı şiddetle mücadele sığınakların yanı sıra kadın ve çocuklara bu konuda destek veren danışma merkezlerinin de yeterli sayıda ve donanımda olmasını gerektirmektedir. Yerel yönetimlerin bu konuda yeterli duyarlılığı göstermediği, Belediyeler Yasası’ndaki boşluk bilinmektedir. Bu nedenle aralarında kadın örgütleri ile birlikte eğitimler gerçekleştiren toplum merkezlerinin de bulunduğu SHÇEK birimlerinin belirsizliğe terk edilmesi uygun değildir ve kadınlara ayrılan kaynakların bir kez daha kısıtlanması anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda çıkarılacak sığınak yönetmeliği, bu yönetmelikte yer alması düşünülen ŞÖİM’lerle (Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri) doğrudan ilişkilidir. Çünkü SHÇEK birimlerinin ortadan kaldırılması ŞÖİM gibi henüz şekillenmemiş kurumlara yüklenecek misyonu artıracak, ŞÖİM’lerin işlevsiz kalmasına yol açacaktır. Onlarca il ve ilçede örgütlenmiş, bu alanda deneyimli personele de sahip olan SHÇEK’lere bağlı birimler, kadına karşı şiddetle mücadelede bundan sonrası bakımından nasıl bir rol oynayacaktır?
 5. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) kadın hareketinin mücadelesi sonucu oluşmuş, yasaların ve çeşitli kurumsal uygulamaların toplumsal cinsiyete dayalı bir bakış açısı ile yürütülmesi hedefini sağlamaya yönelik bir kurumdur. Kadına karşı şiddetle mücadelede işlevli hale getirilmesi düşünülmekte midir?
 6. Türkiye’de sığınak faaliyetleri, SHÇEK ve belediyeler bünyesinde, ayrıca kadın örgütlenmeleri tarafından yürütülmektedir. Ortak ilkelerin belirlenmesi zorunludur. Ancak bu alanda bilgi ve deneyime sahip kadın örgütlenmelerinin de tıpkı dünya örneklerinde olduğu gibi sığınak yürütebilmelerine olanak tanımak gerekmektedir. Yönetmeliğe ortak ilkelerin dışında kadın örgütlenmelerinin gerçekleştiremeyeceği yükümlülükler koymak bizler tarafından yürütülecek sığınakların her an kapatılma riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açabilecektir. Yönetmeliğin genel ilkelerle birlikte kadın örgütlenmelerinin sığınak faaliyetlerinin önünü açan bir esnekliğe sahip olması öngörülmüş müdür?
Şiddete Son Kadın Platformu Bileşenler Listesi
Mart 2012

 1. Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi- Derneği
 2. Adana Kadın Danışma ve Sığınmaevi Derneği (AKDAM)
 3. Aktif Yaşam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 4. Alsancak Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)
 5. AMARGİ
 6. Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu
 7. Avrupa Kadın Lobisi -Türkiye Koordinasyonu
 8. Ayvalık Bağımsız Kadın İnsiyatifi
 9. KAZETE-Bağımsız Kadın Gazetesi
 10. Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Evi
 11. Bahar Lions Kulübü
 12. Balkan Kadınları Derneği
 13. Bornova Kadınlar Sosyal Kültürel Dayanışma Derneği - BORKAD
 14. Buca Evka -1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği (BEKEV)
 15. Çukurova Kadın Platformu
 16. Çanakkale Bağımsız Kadın Kolektifi (ÇABA)
 17. Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu
 18. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez
 19. Cumhuriyet Kadınları Derneği Artvin Şubesi
 20. Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Şubesi
 21. Cumhuriyet Kadınları Derneği Bursa Şubesi
 22. Cumhuriyet Kadınları Derneği Çanakkale Şubesi
 23. Cumhuriyet Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi
 24. Cumhuriyet Kadınları Derneği Maltepe Şubesi
 25. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Buca Şubesi
 26. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Urla Şubesi
 27. Cumhuriyet Kadınları Derneği Manisa Şubesi
 28. Cumhuriyet Kadınları Derneği Tarsus Şubesi
 29. Cumhuriyet Kadınları Derneği Samsun Şubesi
 30. Diyarbakır Selis Kadın Danışma Derneği
 31. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik YO. Kadın Grubu
 32. Doğubeyazıt Kadın Meclisi
 33. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER)
 34. Sevgi Çemberi Kulübü Derneği (EGE INNERWHELL)
 35. Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi-EKAM
 36. Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)
 37. Ege Karadenizli Kadınlar Derneği
 38. Ergani Selis Kadın Danışma Merkezi
 39. Eşitlik İzleme Grubu (EŞİTİZ)
 40. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
 41. Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası
 42. Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği - EVKAD
 43. Ev Kadınları Turistik El Sanatları Derneği - EVTED
 44. Femin & Art Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkez
 45. Femin & Art İstanbul Şubesi
 46. Femin & Art Ankara Şubesi
 47. Femin & Art Ordu Şubesi
 48. Femin & Art Mersin Şubesi
 49. Femin & Art Bursa Şubesi
 50. Femin & Art Çanakkale Şubesi
 51. Feminist Atölye (Kuzey Kıbrıs)
 52. FİLMMOR
 53. GİKAD-Girişimci Kadınlar Derneği
 54. Girişimci Kadın Derneği (GİRKADE)
 55. Göztepe Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)
 56. İRİS Eşitlik Gözlem Grubu
 57. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Türkiye Federasyonu
 58. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 59. İzmir Barosu Kadın Komisyonu
 60. İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)
 61. İzmir Hastaneleri Gönüllü Anneler Derneği
 62. İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD)
 63. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 64. İzmir Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi
 65. İzmir Sekreterler Derneği
 66. İzmir (Smyra) El Emeği Göznuru Derneği
 67. İzmir Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)
 68. Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi
 69. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği- Genel Merkez (KA.DER)
 70. KA.DER Adana Şubesi
 71. KA.DER Ankara Şubesi
 72. KA.DER Antalya Şubesi
 73. KA.DER Bursa Şubesi
 74. KA.DER İzmir Şubesi
 75. KA.DER Eskişehir Şubesi
 76. KA.DER Kadıköy Şubesi
 77. KA.DER Kocaeli Şubesi
 78. KA.DER Mersin Temsilciliği
 79. KA.DER Samsun Temsilciliği
 80. Kadın Dayanışma Vakfı
 81. Kadın Emeği Kolektifi (KADEM)
 82. Kadın Erkek Eşitliği Derneği (KAZETE-DER)
 83. Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği (KAGİDER)
 84. Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi
 85. Kadın Merkezi Vakfı Genel Merkez
 86. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Adıyaman
 87. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Ağrı
 88. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Ardahan
 89. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Batman
 90. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Bingöl
 91. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Bitlis
 92. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Diyarbakır
 93. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Elazığ
 94. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Erzincan
 95. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Erzurum
 96. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Gaziantep
 97. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Hakkari
 98. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Iğdır
 99. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Kars
 100. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Kilis
 101. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Malatya
 102. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Mardin
 103. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Muş
 104. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Siirt
 105. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Şanlıurfa
 106. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Şırnak
 107. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Tunceli
 108. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Van
 109. Kadın Mimar ve Mühendisler Derneği
 110. Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimcileri ve Teknik Elemanlar Grubu
 111. Kadın Partisi Girişimi
 112. Kadın Tiyatrosu
 113. Kadın Yazarlar Derneği
 114. Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ)
 115. Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)
 116. Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDİZ)
 117. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
 118. KAOS Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL)
 119. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
 120. Kapadokya Kadın, Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği
 121. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
 122. Karslı Girişimci Kadınlar Derneği
 123. Karşıyaka Soroptimist Kulübü-İş ve Meslek Kadınları Derneği
 124. Kemalpaşa Kadın Platformu
 125. Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi
 126. Kordon Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)
 127. Kozadan İpeğe Kadın Kooperatifi
 128. Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
 129. Marmara Grubu Vakfı
 130. Mavigöl Kadın Derneği
 131. Meme Kanseri İle Savaşım Derneği
 132. Mersin Bağımsız Kadın Derneği
 133. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 134. Mor İnisiyatif Kadın Kooperatifi
 135. Muğla Akdeniz Yeşilleri Derneği
 136. Muğla Kadın Dayanışma Grubu
 137. Muş Kadın Derneği (MUKADDER)
 138. Nilüfer Kadın Dayanışma Merkezi
 139. Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi
 140. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
 141. Pembe Hayat Derneği
 142. Petrol-İş Kadın Dergisi
 143. Petrol İş Kadın Servisi
 144. S.S. Akdeniz Kadın Kooperatifleri Birliği
 145. Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi
 146. Sosyalist Feminist Kolektif
 147. Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
 148. Söke Kadın Sığınmaevi Derneği
 149. Şiddete Karşı İzmir Kadın Koordinasyonu
 150. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadin Calisma Grubu
 151. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (186 Şubesi ile)
 152. Türk-Amerikan Kadınları Kültür ve Yardım Derneği
 153. Türk Anneler Derneği Buca Şubesi
 154. Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi
 155. Türk Dünya Kadınlar Dostluk ve Dayanışma Derneği
 156. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi
 157. Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi
 158. Türk Kadınlar Birliği Adana Merkez Şube
 159. Türk Kadınlar Birliği Seyhan Şubesi
 160. Türk Kadınlar Birliği Amasya Şubesi
 161. Türk Kadınlar Birliği Antalya Şubesi
 162. Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi
 163. Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi
 164. Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi
 165. Türk Kadınlar Birliği Söke Şubesi
 166. Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi
 167. Türk Kadınlar Birliği Bolu Şubesi
 168. Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi
 169. Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şubesi
 170. Türk Kadınlar Birliği Denizli Şubesi
 171. Türk Kadınlar Birliği Sarayköy Şubesi
 172. Türk Kadınlar Birliği Edirne Şubesi
 173. Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi
 174. Türk Kadınlar Birliği Eskişehir Şubesi
 175. Türk Kadınlar Birliği Gaziantep Şubesi
 176. Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane Şubesi
 177. Türk Kadınlar Birliği Antakya Şubesi
 178. Türk Kadınlar Birliği İskenderun Şubesi
 179. Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi
 180. Türk Kadınlar Birliği Iğdır Şubesi
 181. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi
 182. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Adalar Şubesi
 183. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Beşiktaş Şubesi
 184. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Beyoğlu Şubesi
 185. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Kadıköy Şubesi
 186. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Pendik Şubesi
 187. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Maltepe Şubesi
 188. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Sarıyer Şubesi
 189. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Üsküdar Şubesi
 190. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şişli Şubesi
 191. Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi
 192. Türk Kadınlar Birliği Bergama Şubesi
 193. Türk Kadınlar Birliği Bornova Şubesi
 194. Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi
 195. Türk Kadınlar Birliği Güzelbahçe Şubesi
 196. Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi
 197. Türk Kadınlar Birliği Konak Şubesi
 198. Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi
 199. Türk Kadınlar Birliği Urla Şubesi
 200. Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesi
 201. Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi
 202. Türk Kadınlar Birliği Karaman Şubesi
 203. Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi
 204. Türk Kadınlar Birliği Kırklareli Şubesi
 205. Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şubesi
 206. Türk Kadınlar Birliği Konya Şubesi
 207. Türk Kadınlar Birliği Konya Ereğli Şubesi
 208. Türk Kadınlar Birliği Manisa Şubesi
 209. Türk Kadınlar Birliği Mardin Şubesi
 210. Türk Kadınlar Birliği Mersin Şubesi
 211. Türk Kadınlar Birliği Tarsus Şubesi
 212. Türk Kadınlar Birliği Bodrum Şubesi
 213. Türk Kadınlar Birliği Fethiye Şubesi
 214. Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şubesi
 215. Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi
 216. Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi
 217. Türk Kadınlar Birliği Samsun Şubesi
 218. Türk Kadınlar Birliği Tekirdağ Şubesi
 219. Türk Kadınlar Birliği Malkara Şubesi
 220. Türk Kadınlar Birliği Trabzon Şubesi
 221. Türk Kadınlar Birliği Kuzey Kıbrıs Genel Merkez
 222. Türk Kadınlar Birliği Dip Karpaz Şubesi
 223. Türk Kadınlar Birliği Gazi Magosa Şubesi
 224. Türk Kadınlar Birliği Girne Şubesi
 225. Türk Kadınlar Birliği Lefkoşe Şubesi
 226. Türk Kadınlar Birliği Mehmetçik Şubesi
 227. Türk Kadınlar Birliği Yenierenköy Şubesi
 228. Türk Kadınlar Konseyi Derneği İzmir Şubesi
 229. Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV)
 230. Türkiye Home-Net Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı
 231. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi
 232. Uçan Süpürge
 233. Üreten Kadınlar Kulübü Derneği
 234. WINPEACE Barış İçin Kadın Girişimi
 235. Van Kadın Derneği (VAKAD)
 236. Van Saray Kadın Derneği
 237. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
 238. Yaşam Kadın Merkezi Derneği
 239. Van Yaşam Kültür Kooperatifi (YAKAKOP )
 240. Yeditepe Kadın Dayanışma Derneği
 241. Yeni Asır Kadın Dünyası Kadın Grubu
 242. Yüksekova Kadın DerneğiHiç yorum yok :

Yorum Gönder