Sayfalar

Aile İçi Şiddet Mağdurlarına Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin Yenilikçi Yaklaşımlar ( AŞİMAY) Projesi

                                                                                                          
*Aile İçi Şiddet Mağdurlarına Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin Yenilikçi Yaklaşımlar ( AŞİMAY)  Projesi
BASIN BÜLTENİ
Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi çerçevesinde, Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış olan “Aile İçi Şiddet Mağdurlarına Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” (AŞİMAY) projesi, 2011 Teklif Çağrısı döneminde 2550 proje başvurusu arasından kabul edilen 268 projeden biri olmuştur.
Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen projenin yerel ortakları İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Aliağa Belediyesi, Buca Belediyesi, Kadın Haklarını Koruma Derneği ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği olup, bu kurumlardan temsilciler 15 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’ya bir inceleme ziyareti gerçekleştirmiştir.                         
Aralarında Sosyal Hizmetlerden Sorumlu İzmir Vali Yardımcısının yer aldığı, İzmir’de karar mekanizmalarında görev alan temsilciler ve aile içinde şiddete uğrayanlarla çalışanlardan oluşan inceleme heyetinin ziyaretinde ev sahipliğini projenin yurtdışı ortağı olan WAVE-Women Against Violence Europe (Şiddete Karşı Kadınlar Avrupa Ağı) yaptı.  Heyet, Viyana’da yürütülen kadına yönelik şiddetle mücadele sistemiyle ilgili incelemelerde bulunarak, aile içi şiddete karşı etkili politikalar ve uygulamalar hakkında bilgi edindi, bu sistemin yürütülmesinde görev alan, hizmet sunan kurumları ziyaret etti.
Heyet üyeleri ayrıca, Viyana Aile İçi Şiddete Karşı Müdahale Merkezi ve Erkek Danışma Merkezi’nin işbirliğinde yürütülen şiddet uygulayan faillerle çalışma, şiddetin tanımı, toplumsal cinsiyet rolleri, iletişim ve çatışma, failin şiddeti, kendinden uzaklaştırma stratejileri başlıklarını içeren bir rehabilitasyon programı olan Şiddet Uygulayanlara Yönelik Şiddet Karşıtı Eğitim Programı” hakkında bir günlük 'kapasite geliştirme’ eğitimine katıldılar.
*Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak bu raporda yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

Proje Kapsamında Bilgi ve Deneyim Paylaşımında Bulunulan Kurumlar;
o     WAVE (Women Against Violence- Şiddete Karşı Kadınlar- Avrupa Ağı) 
o     Avusturya Kadın Sığınmaevleri Ağı(AÖEF)
o     Ulusal Kadın Yardım Hattı                                                                   
o     Kadın Sığınmaevleri Koordinasyon Merkezi                                                                        
o     Avusturya İçişleri Bakanlığı (Avusturya Koruma Kanunu, Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Polisle İşbirliği Ve Şiddete Uğrayanlarla İlgili Çalışmalar)   
o     Viyana Aile İçi Şiddete Karşı Müdahale Merkezi  (Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Pro-aktif Bir Yaklaşım)                                                                 
o     Viyana Belediyesi Kadın Departmanı (Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Aktiviteleri ve Şiddete Uğrayanlara Yönelik Hizmetler)                                                                                      
o     Orient Express (Zorla Evlendirilme Ve Kadına Karşı Şiddete Yönelik Çalışan Bir Göçmen Organizasyonu)                                                                                                                                                  
o     Beyaz Kurdele (Kadına Karşı Şiddeti Durdurmaya Yönelik Çalışan Erkekler)                           Erkek Sağlık Merkezi                                                    
Projenin İlimizde ve Türkiye’de Yaygınlaştırılması
Aile içi şiddet alanında yerel ve ulusal düzeyde faaliyetlerini yürüten kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ‘Viyana İnceleme Gezisi Raporu’ gönderilecek, projeye katılan kurumların temsilcileri tarafından çeşitli platformlarda gerçekleştirilecek eğitim ve bilgilendirme toplantılarında edilen deneyimler paylaşılarak, proje yaygınlaştırılacak ve toplumsal bir etki yaratılmış olacaktır.
Proje kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliğine, şiddete karşı farkındalık geliştirmiş yöneticileri ve söz sahibi kurumları yapılması gereken hukuki düzenlemeler ve yenilikler konusunda harekete geçirmek amaçlanmaktadır. Avrupa düzeyinde de bu alandaki gelişmeler takip edilecek,  ziyaret edilen kuruluşların yetkilileri ve eğitimcilerle iletişim sürdürülecektir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder