Sayfalar

Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın Kapatılmasına Karşıyız

Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın Kapatılmasına Karşıyız

Kadının ismi de cismi de rahatsız ediyor!

Kadın örgütleri olarak, defalarca ilettiğimiz randevu taleplerine yanıt bile verilmeyince, bir hafta içinde topladığımız ve 6 Haziran'da Başbakanlığa ilettiğimiz 3.000'i aşkın imzaya rağmen; 8 Haziran günü Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduğu ilan edildi. Böylece;

- Kadın Bakanlığı tarihe karışmış oldu.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ile aile, çocuk, özürlü ve yaşlı hizmetleri ve sosyal yardımlar genel müdürlükleri ile şehit yakınları ve gaziler dairesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı altında toplandı. Kadın erkek eşitliğini güçlendirmek konusunda politikalar üretmekle görevli tek resmi mekanizma olan KSGM de bakanlık altında etkisiz ve yetkisiz bir birim haline getirildi.
- "Kadının Statüsu Uzmanlığı" kalkarak KSGM de görev yapacak uzmanların adı Aile ve Sosyal Politikalar uzmanı oldu. Böylece üniversitelerde açılmış ve kadın politikaları konusunda uzman yetiştiren Kadın Çalışmaları Bölümleri ve Merkezleri de yok sayılmış oldu.
- Valilikler bünyesindeki kadın çalışmalarını organize eden Kadının Statüsü Birimleri, İl Özel İdarelerine bağlandı.
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) kapatıldı, merkez teşkilatı tasfiye edildi, taşra teşkilatı İl Özel İdarelerine bağlandı.
- Kadınların bir cins olarak yaşadıkları özgül sorunların yanı sıra, nüfus olarak da yarısını oluşturduğu yaşlılar, engelliler, çocuklar gibi kesimlerin, parasız, nitelikli, erişilebilir, kamusal hizmetlere ulaşım hakkı biraz daha budandı. Sosyal hizmetlerde özelleştirmenin önü daha da açıldı; "sosyal hizmet"in, "sosyal sadaka"ya dönüşüm sürecine yeni bir ivme kazandırıldı.

Bu durum, devletin kadınların en temel insan hakkı olan yaşam hakkını bile koru(ya)madığı, kadınların ve kız çocuklarının yüzde 42'sinin sistematik şiddete maruz bırakıldığı Türkiye'de, zaten ağır aksak işleyen mevcut eşitlik ve sosyal destek mekanizmalarını etkisiz ve sonuç olarak işlemez hale getirecektir.

İktidarı süresince kadınlara karşı şiddetin yüzde 1400 arttığı, gerekli önlemler alınmadığı için erkekler tarafından katledilen yüzlerce kadının vebalini taşıyan AKP hükümeti, bu düzenlemelerle mevcut mekanizmayı kangren ederek erkek şiddetinin daha da artacağı bir toplum, yani saatli bir bomba yarattığının farkında değil mi?

Hükümetin, "ilk imzacı" olmakla övündüğü, henüz 11 Mayıs'ta imzalanan Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşmesi açıkça diyor ki "Bir ülkede şiddet varsa bu durum, ülkedeki kadın erkek eşitsizliğinin sonucudur ve devlet bu şiddeti önlemekle yükümlüdür". Devletin bu konudaki yükümlülüğüyle bağdaşmayan bu yeni bakanlık düzenlemesi, Türkiye'nin imzaladığı bütün uluslar arası sözleşmelere de açıkça aykırıdır.

"Kadın yok, aile var" yaklaşımını reddediyoruz!

Başbakan Erdoğan, yeni bakanlığı "Biz muhafazakâr demokrat bir partiyiz. Bizim için aile önemli" sözleriyle açıkladı. Biz kadınlar yasalarda, Anayasa'da ve uluslararası sözleşmelerde "yurttaş"lar olarak tanımlanıyoruz ve haklarımız var. Bizler bir ailenin üyesi olsak da, olmasak da, öncelikle birer bireyiz. Eşit siyasal temsil ve katılımdan istihdama dek toplumsal yaşamın her alanında eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddete maruz bırakıldığımız gibi, içine hapsedilmek istendiğimiz ailede de aynı eşitsizlik ve şiddetle yapayalnız bırakılmak isteniyoruz. Kadını aile dışında yok sayan; kadını ve kadının insan haklarını ailenin bekasına kurban eden bu yaklaşımı reddediyoruz!

Teferruat değil, toplumun yarısıyız.

Kadın Bakanlığı'nın kapatılması üzerine KSGM'nin geleceğini soranlara Başbakan'ın yanıtı "Teferruat" oldu. Bizler teferruat değil, toplumun yarısıyız. Seçimlere dört gün kala kadınları yok sayan politikaların mimarlarına, birey olarak görmeyi reddettikleri kadınların da, sadece bu seçimlerde değil tüm seçimlerde birer oyu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve yeni meclisin kadın politikalarında gerçekleşen karşı-reformları ortadan kaldıracak adımları atması için mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz.

"Kadın Erkek Eşitliği" bir devlet politikası olarak kabul edilinceye dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

EŞİTLİK MEKANİZMALARI PLATFORMU
Anayasa Kadın Platformu, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu, Adana Kadın Danışma Merkezi (AKDAM), Adana Kadın Kuruluşları Birliği , Adıyaman Kahta Kadın Derneği, Akdeniz Kadın Kültür İşletme Kooperatifleri Birliği, AMARGİ, Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği, Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi, CEDAW Türkiye Sekreteryası, Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu, Çanakkale ELDER-Kadın Danışma Merkezi, ÇEKEV İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği, Çukurova Kadın Platformu – Adana, EŞİTİZ Grubu, Eveksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, Evkad – Adana, Femin & Art, Filmmor Kadın Kooperatifi, Haklı Kadın Platformu, İris Eşitlik Gözlem Grubu, İŞTAR, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), KA.DER Genel Merkez, KA.DER Adana Şubesi, KA.DER Ankara Şubesi, KA.DER Bursa Şubesi, KA.DER Eskişehir Şubesi, KA.DER Kadıköy Şubesi, KA.DER Samsun Şubesi, KA.DER Mersin Temsilciliği, Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Kültür ve İletişim Vakfı, Kadın Partisi Girişimi, Kadının İnsan Hakları -Yeni Çözümler Derneği, Kadın Yazarlar Derneği, KAMER Vakfı, Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği, KAOS GL, Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, Karataş Kadın Derneği – Adana, KAZETE Bağımsız Kadın Gazetesi, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu, Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar, Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kozadan İpeğe Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Kooperatifi, Marmara Grubu Vakfı, Mersin Bağımsız Kadın Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Muğla Kadın Dayanışma Grubu, Muş Kadın Derneği – MUKADDER, Selis Kadın Dayanışma Merkezi- Diyarbakır, Selis Kadın Dayanışma Merkezi – Ergani, Silvan Belediyesi Maya Kadın Merkezi, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Söke Kadın Sığınmaevi Derneği, Şahmaran Kadın Dayanışma ve Araştırma Merkezi Derneği, TCK Kadın Platformu, Türkiye Homenet Çözüm Ortakları, Türk Kadınlar Birliği, Türk Kadınlar Birliği Adana Şubesi, Van Kadın Derneği (VAKAD), Van Saray Kadın Derneği, Van Yaka Kooperatifi, Yaşamevi Kadın Derneği-Urfa, Yaşlılarla Dayanışma Derneği, Yeditepe Kadın Dayanışma Derneği

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder