Sayfalar

okuma kaynakları

İLETİŞİM YAYINLARI
Sanat, Cinsiyet ve Sanat Tarihi; Feminist Eleştiri – Ahu Antmen
Son Sömürge: Kadınlar – Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof
Bekaretin El Değmemiş Tarihi – Hanne Blank
Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar; Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu – Handan Çağlayan
Manevralar; Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar – Cynthia Enloe
Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi 1: Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729-2002
Kadınların Sınıfı; Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası – Aksu Bora
Kızların Sessizliği; Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi – Elif Ekin Akşit
Başkalarının Kiri; Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri – Gül Özyeğin
Erkekler Kadınlardan Neden Korkar – Jean Cournut
Bukalemun Erkek – Ayşe Saraçgil
Kadınlar Dile Düşünce – Jale Parla, Sibel Irzık
Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik – Pınar İlkkaracan
Cinsiyet ve Millet – Nira Yuval-Davis
Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet – Leonore Davidoff, Ayşe Durakbaşa
90’larda Türkiye’de Feminizm – Aksu Bora, Asena Günal
Halide Edip; Türk Modernleşmesi ve Feminizm – Ayşe Durakbaşa
Vatan, Millet, Kadınlar – Ayşe Gül Altınay
Kaltak; Sıradışı Kadınlara Övgü – Elizabeth Wurtzel
Kadın Yurttaşın El Kitabı – Esra Güçlüer, Esra Koç
Nezihe Muhittin ve Türk Kadını; Türk Feminizminin Düşünsel Kökenleri ve Feminist Tarihyazıcılığından Bir Örnek – Ayşegül Balkan, Belma Ötüş-Baskett
Feminist Teori; Amerikan Feminizminin Entellektüel Gelenekleri – Josephine Donovan
Ben İşçiyim – Zehra Kosova
Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın – Şirin Tekeli
Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik – Sheila Rowbotham, Hilary Wainwright, Lynne Segal
Mesafeyi Aşmak; Barış Mücadelesinde Kadınlar – Cynthia Cockburn

METİS YAYINLARI
Buradan Baktığımızda; Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi – Cynthia Cockburn
Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar; Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler – Deniz Kandiyoti
Cinsiyet Belası; Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi – Judith Butler
Çatışan Feminizmler; Felsefi Fikir Alışverişi - Judith Butler, Seyla Benhabib, Nancy Fraser
Demokrasinin Cinsiyeti – Anne Phillips
Erkeklik: İmkansız İktidar; Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler – Serpil Sancar
Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru – Catharine A. Mackinnon
Feminizm ve Doğaya Hükmetmek – Val Plumwood
Harem ve Kuzenler – Germaine Tillion
Hayat Yolları – Alice Miller
Hayatımı Yaşarken (2 cilt) – Emma Goldmann
Kadın Argosu Sözlüğü – Filiz Bingölçe
Kadın Hareketinin Kurumlaşması; Fırsatlar ve Rizikolar – Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Kadınların Belleği - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Kadınlara Karşı Savaş – Marilyn French
Osmanlı Kadın Hareketi – Serpil Çakır
Kadınsız İnkılap; Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği – Yaprak Zihnioğlu
Örtülü Kimlik; İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri – Aynur İlyasoğlu
Sıcak Yuva Masalı; Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz – Pınar İlkkaracan, Leyla Gülçür, Canan Arın
Tecavüz; Cinsel Şiddeti Anlamak – Diana Scully
Siyaset ve Cinsiyet; İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı – Heidi Wedel
Tarihin Cinsiyeti – Fatmagül Berktay
Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın - Fatmagül Berktay
Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler – Evelyn Fox Keller
Cezayir’de Kadın Olmak – Halide Mesudi, Elisabeth Schemia
Sömürgeci Fanteziler; Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark – Meyda Yeğenoğlu
Batman’da Kadınlar Ölüyor – Müjgan Halis
Direniş ve İtaat; İki İktidar Arasında İslamcı Kadın – Ruşen Çakır
Kör Ayna, Kayıp Şark; Edebiyat ve Endişe – Nurdan Gürbilek (deneme)
Kadınlığın 21 Hikayesi; Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle – Murathan Mungan (hzl.) (hikaye)

BAĞLAM YAYINLARI
Psikanaliz Yazıları 2; Psikanaliz ve Kadın - Talar Parman (yay. yön.)
Psikanaliz Buluşmaları; Kadınlık
Beden ve Toplum Kuramı; Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine – İ. Emre Işık
İstanbul’da Onsekiz Yaşından Küçük Ticari Seks İşçisi Kız Çocuklar – Esin Küntay, Güliz Erginsoy
Kadın Yaşantıları – Ayşegül Yaraman (yay. haz.)
Kadınlara Dair, Akılda Kalanlar – Neşe Doster
Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili – Ayşegül Yaraman
Popüler Feminizm; Türkiye ve Britanya’da Kadın Dergileri – Süheyla Kırca
Resmi Tarihten Kadın Tarihine; Elinin Hamuruyla Özgürlük – Ayşegül Yaraman-Başbuğu

PAYEL YAYINLARI
Bilim ve Cinsiyet Ayrımı – Evelyn Reed
Bilimde Cins Ayrımı – Evelyn Reed
Kadının Evrimi, Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye (2 cilt) – Evelyn Reed
Cinsel Politika – Kate Millet
Sokak Kadınları - Kate Millet
Cinselliğin Diyalektiği ve Kadın Özgürlüğü Davası – Shulamith Firestone
Cinsiyetler Arasında İşbirliği – Alfred Adler
Kadın Bilinci Erkek Dünyası – Sheila Rowbotham
Kadınlar Direniş ve Devrim  - Sheila Rowbotham
Kadının Ruhsal Yapısı – Karen Horney
Kadının Yazısız Tarihi – Yıldız Yıldız
Kadın Saçı, Büyü ve Türban - Yıldız Yıldız
Tanrılar Kadınken – Merlin Stone

AGORA YAYINLARI
Gölgenin Kadınları – Berat Günçıkan
Kadınlar; En Uzun Devrim – Juliet Mitchell
Dans Edemeyeceksem Bu Devrim Benim Devrimim Değildir – Emma Goldmann
Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği – Heidi Hartmann
Toplumsal Cinsiyet; Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi – Joan Scoot
İhtiyaçlar Mücadelesi – Nancy Fraser
Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma – Judith Butler
Siborg Manifestosu – Dona Haraway
Kadın, İslam ve Sinema  - Gönül Dönmez Colin
Feminist Sinema ve Film Teorisi – Anneke Smelik

AYRINTI YAYINLARI
Kadınlık Arzuları; Günümüzde Kadın Cinselliği – Rosalind Coward
Şu Hain Kalplerimiz; Kadınlar Erkeklere Neden Teslim Olurlar - Rosalind Coward
Eleştirel Aile Kuramı – Mark Poster
Cinsel Şiddet; Yaşayanların/Yaşatanların Anlatımıyla – Alberto Godenzi
İslamın Bilinçaltında Kadın – Fetna Ayt Sabbah
Sınırları Yıkmak; Feminist Yeşil Bir Sosyalizme Doğru – Mary Mellor
Erkek Akıl; Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın – Genevieve Lloyd
Kadınlar Neden Yazdıkları Her Mektubu Göndermezler – Darian Leader
Toplumsal Cinsiyet ve İktidar; Toplum, Kişi ve Cinsel Politika – R.W. Connell
Kurtlarla Koşan Kadınlar; Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler – Clarissa Pinkola Estes
Seks İsyanları; Toplumsal Cinsiyet, Başkaldırı ve Rock’n Roll – Simon Reynolds, Joy Press
Şovale, Kadın ve Rahip; Feodal Fransa’da Evlilik – Georges Duby
Erkek Ortaçağ; Aşka Dair ve Diğer Denemeler - Georges Duby

İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI
Kadınların Tarihi (5 cilt) – Michelle Perrot, Georges Duby (ed.)
1.Cilt – Ana Tanrıçalardan Hristiyan Azizlere
2.Cilt – Ortaçağın Sessizliği
3.Cilt – Rönesans ve Aydınlanma Çağı Paradoksları
4.Cilt – Devrimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı
5.Cilt – Yürminci Yüzyılda Kültürel Bir Kimliğe Doğru
Türkiye’de Kadının Dünü Bugünü – Emel Doğramacı

SEL YAYINLARI
Yerli Bir Feminizme Doğru – Aynur İlyasoğlu, Necla Akgökçe (hzl.)
Kadın Araştırmalarında Yöntem – Serpil Çakır
İslamcı Kadının Aynadaki Sureti – Hülya Demir
Ütopyanın Kadınları Kadınların Ütopyası – Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz
Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım – Roy Boyne
Bitmeyen Savaşım; Kadın Hareketleri Tarihi – Süheyla Kadıoğlu

ÜTOPYA YAYINLARI
Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet – Sylvia Marcos
Kadın Yazıları – Sibel Özbudun, Temel Demirer
Kadın, Küreselleşme ve ‘Yeni’-Ataerki - Sibel Özbudun, Temel Demirer
Kadın Sözleri – Patricia Latour

PENCERE YAYINLARI
Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri – Caroline Ramazanoğlu
Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı; Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar – Michele Barrett
Sınırsız Feminist; Clara Zetkin – Gilbert Badia
Kadınlar ve Perestroyka – Chanie Rosenberg
İğdiş Edilmiş Kadın – Germain Greer
Üçüncü Dünyada İkinci Cins – Miranda Davies
Kadın ve Eşitlik – Ann Oakley, Juliet Mitchell

BELGE YAYINLARI
Faşizme ve Alman İşgaline Karşı: Silahlı Direnişte Kadınlar – Ingrid Strobl
Özgür Bir Kadın Komünistin Otobiyografisi – Kollontay

KADAV YAYINLARI
Ataerkil Sistem: “Erkeklerin Dünyasında Yaşamak” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
Feminizm Üzerine: “Bazı Sorular” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
Toplumsal Cinsiyet: “Bize Yüklenen Roller” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan

ÇİTLEMBİK YAYINLARI
Feminizm Herkes İçindir – Bell Hooks
Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler; Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset – Cynthia Enloe

YORDAM YAYINLARI
Kadının Görünmeyen Emeği – Gülnur Acar-Savran, Nesrin Tuna Demiryontan
Genç Kız ve Ölüm – Aysel Özakın (roman)

KANAT YAYINLARI
Eleştirel Feminizm Sözlüğü – Helena Hırata, Françoise Laborie, Helene Le Doare, Daniele Senotier
Beden-Emek-Tarih; Diyalektik Bir Feminizm İçin – Gülnur Acar-Savran

DOST YAYINLARI
Feminizm – Margaret Walters
Cinsiyetler Siyaseti – Sylviane Agacinski
Feminist Tiyatro Metinleri (derleme)

İMGE YAYINLARI
Kadının Konumu Nasıl Değişti; Feodalizmden Kapitalizme – Sheila Margaret Pelizzon
Sendikacı Kadın Kimliği – Gülay Toksöz, Seyhan Erdoğdu

ARAS YAYINCILIK
Bir Adalet Feryadı; Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Feminist Yazar – Lerna Ekmekçioğlu

LİBERTE YAYINLARI
Serbest Piyasa Feminizmi – David Conway

YAZIN DERGİSİ YAYINLARI
Feminizm ve Sosyalizm – Anja Meulenbelt

İZ YAYINLARI
Modern ve Postmodern Feminizm – Zekiye Demir
Global Konferanslarda Kadın Politikaları – Nazife Şişman
Emanetten Mülke; Kadın Bedeninin Yeniden İnşası - Nazife Şişman

PAPİRÜS YAYINLARI
Alt Tarafı Bir Film (mi?); Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek – Tülin Tankut

VERSUS YAYINLARI
Sultana’nın Rüyası Padmarag; Tarihin İlk Feminist Ütopyaları – Emre Mahir

AVESTA YAYINLARI
Devletsiz Ulusun Kadınları; Kürt Kadını Üzerine Araştırmalar; Feminist Bir Yaklaşım – Shahrzad Mojab

SAY YAYINLARI
Feminist Edebiyat Eleştirisi – Maggie Humm

SARMAL YAYINLARI
Feminist İktisadın Bakışı – Ufuk Serdaroğlu

OTONOM YAYINLARI
Uyanış ve Seçme Öyküler – Kate Chopin

YAPI KREDİ YAYINLARI
Cinsiyetli Olmak; Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar – Zeynep Direk (drl.)
Cogito, Sayı 58, Feminizm

BABİL YAYINLARI
Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm – Lindsey German


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sınır Tanımayan Feminizm; Teoriyi Sömürgeleştirilmekten Kurtarmak, Dayanışmayı Örmek – Chandra Talpade Mohanty

CHİVİYAZILARI YAYINLARI
Farklılık ve Diyalog; Feminizmler Küreselleşmeye Meydan Okuyor – Sylvia Marcos, Marguerita Waller

YAZIN YAYINLARI
Feminizm ve Sosyalizm – Anja Meulenbelt

BİRİKİM YAYINLARI
Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat – Şirin Tekeli

BGST YAYINLARI
Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2006-2007 Seçkisi – Derya Demirler, Fahriye Dinçer, Özlem Aslan

TÜSTAV YAYINLARI
Kızıl Feministler; Bir Sözlü Tarih Çalışması – Emel Akal

EPOS YAYINLARI
Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza – Fatima Mernissi

EVEREST YAYINLARI
Lacan ve Postfeminizm – Elizabeth Wright

BİREY YAYINLARI
Yüzde Bir Bile Yoktu; Tarihte Anarşist, Nihilist, Feminist Kadınlar – Işık Ergüden (çev.)
Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları – Ali Seyyar

SOSYALİST YAYINLAR
Kadınlar, Irk ve Sınıf – Angela Davis

BAYIR YAYINLARI
Halide Edip’in Romanlarında Feminizm Sorunu – Yahya Kanbolat

SİMAVİ YAYINLARI
Feminizmin ABC’si – Necla Arat

AFA YAYINLARI
Agorafobi; Eviyle Evli Kadınlar - Robert Seidenberg , Karen Decrow

ALFA YAYINLARI
Türkiye’de Kadın – Aytunç Altındal

KADIN ÇEVRESİ YAYINLARI
Feminizm – Andree Michel

AMAÇ YAYINLARI
Marksizm ve Feminizm; İki Ayrı Kuram – Joanne Naiman

LİTERATÜR YAYINLARI
Avrupa Tarihinde Kadınlar – Gisela Bock

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM YAYINLARI
Toplumsal Cinsiyet Yazıları; Kadınlara Dair Birkaç Söz - Şengül Hablemitoğlu

YAPRAK YAYINLARI
Psikanaliz ve Feminizm – Juliet Mitchell

GRİ YAYINLARI
Cinsellik ve Sınıf Mücadelesi – Reimut Reiche

ALAN YAYINLARI
Kadınlar İçin – Şirin Tekeli
Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Nesnesi Kadın – Ayşe Eziler-Kıran, Seçil Büker

EFİL YAYINLARI
Feminist İktisadın Bakışı Postmodernist mi? – Ufuk Serdaroğlu
İktisat ve Toplumsal Cinsiyet – Ufuk Serdaroğlu (ed.)

DERGİLER
Felsefelogos Dergisi, Feminist Felsefe, Sayı:15, Ağustos 2001
Mesele, Sayı:27, Mart 2009
Toplumsal Tarih, Sayı:87, Mart 2001
Cogito, Feminizm ve Hukuk, Sayı: 43, 2005
Cogito, Feminizm, Sayı:58, Bahar 2009
Yapıt, Kadın Sorunu Özel Sayısı, Sayı:9, Şubat-Mart 1985
Hürriyet Gösteri Dergisi, Feminizm Nedir Ne Değildir?, Sayı:32, 1983
Toplumbilim Dergisi Feminist Eleştiri Özel Sayısı, Mayıs 2002
11. Tez Kitap Dizisi Sayı: 9 Marksizm ve Feminizm
Mimesis Tiyatro, Çeviri Araştırma Dergisi, Sayı: 12, Feminist Tiyatro Özel Sayısı

YAYINEVİ BELLİ DEĞİL
Feminist Olarak Okumak – Jonathan Culler

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder