Sayfalar

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Köprüler Kurmak Projesi

Mor Çatı, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, VAKAD ve WAVE (Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı) ortak bir çalışma başlattı. Mart ortasında başlayan çalışma, “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Köprüler Kurmak” başlığıyla, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle yürütülüyor.

Projenin birincil amacı sığınak faaliyetlerinde kadın ve çocukların güçlenmelerini sağlayacak yöntem ve standartların yerleştirilmesi yönünde ilerleme sağlamak, bunu yaparken de kadın örgütlerinin bu konudaki bilgi ve deneyimlerinin önemini ortaya koyarak bunlardan yararlanılmasını sağlamak. Devamında projenin, kadına yönelik şiddetle ilgili çalışma yürüten kadın örgütleri arasında kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliğini artırarak daha etkin mücadele sağlaması, sığınak açma ve yürütme sorumluluğuna sahip kuruluşlar ile işbirliği geliştirmesi amaçlandı.

Çalışma kapsamında sığınak ve danışma merkezinde, bilgi-deneyim paylaşımına ihtiyaç duyan psikologlar, sosyal hizmet uzmanları başta olmak üzere, çalışanlarla ve kadın örgütlerinin bir araya geldiği, çeşitli atölye, eğitim ve etkinlikler yapılacak. Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultaylarında üretilen bilgilerin toplanacağı bir web sitesi ve bir bülten hazırlanacak, sığınaklardaki yöntem ve standartların yerleştirilmesine yönelik karar verici konumda bulunan yetkililer ve politikacılarla var olan ve elde edilen bilgiler paylaşılacak.

Yapılacak etkinlikler arasında çalışma ortaklarlarının da birlikte hazırlayacağı İstanbul’da uluslararası bir sempozyum ve yine uluslar arası katılımcıları olan, İstanbul, Van ve İzmir’de eğitimler düzenlenecek. Her üç örgütte kendi yaptığı çalışmaları, bulundukları il ve civarındaki diğer kadın örgütlerinin etkinliklerini, kadına yönelik şiddetle ilgili illerindeki diğer aktivitelerin haberlerini sistemli bir şekilde derleyerek web sitesinde yayınlayacaklar. Bulundukları illerde yerel yönetimlerin ve diğer sivil toplum örgütlerinin toplantılarına katılarak işbirliklerini artırmaya çalışacaklar.

Her bir örgüt, hem kendi kurumunun hem de bulunduğu ildeki diğer kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın örgütleri ve yerel yönetimlerden kadına yönelik şiddete ilişkin veri ve bilgileri derleyerek bir rapor hazırlayarak, bu bilgilerin milletvekilleri ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacak.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder